Uddannelse

 

Glostrup Kommune – Søndervangskolen

Totalrådgivning vedr. om-og tilbygning af eksisterende folkeskole til en moderne og ”fleksibel skole”.

Gymnastikfløjen ombygges til basislokaler og grupperum for indskoling og SFO.

Areal: 2.500 m2

Periode: 2011 – 2012

 

Jönsson A/S for Københavns Kommune – Tove Ditlevsens Skole

Skolesammenlægning

Ombygning og tilbygning af eksisterende skole, hovedsagelig i forbindelse med udskoling. Renovering og ombygning af fag- og basislokaler. Etablering af pædagogisk Center samt café- og kantine-område. Udpeget til “Klimaskole” med særlig fokus på bæredygtigt byggeri og vedvarende energi.

Areal: 4.150 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Hillerødgades Skole

Facade- og vinduesrenovering.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Øster Farimagsgades Skole

Facade- og vinduesrenovering.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Husum Skole

Totalrenovering af faglokalerne billedkunst, hjemkundskab og sløjd.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Grøndalsvængets Skole

Renovering af faglokalerne natur og teknik samt renovering af toiletter.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Lykkebo Skole

Totalrenovering af faglokalerne billedkunst, sløjd og fysik/kemi.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Vibenshus Skole

Renovering af faglokalerne fysik/kemi, hjemkundskab samt toiletter.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Vigerslev Allés Skole

Renovering af omklædningsrum samt ombygning af 5 faglokaler.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Korsager Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer inkl. ombygning af fysiklokale og omklædningsrum.

Areal: 6.690 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Hanssted Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer inkl. ombygning af faglokaler

Areal: 5.270 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Frederiksgård Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer.

Areal: 3.370 m2

Periode: 2008

 

Lolland Kommune – Stormarkskolen

Tilbygning indeholdende basislokaler og fællesrum for indskolingen.

Areal: 1100 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Vognmagergade 8

Ombygning og renovering af den fredede ejendom beliggende Vognmagergade 8 til Uddannelsescenter for KVUC & SOSU.

Areal: 18.000 m2

Periode: 2005-2006

 

Bornholms Regionskommune – Aaker skole

Om- og tilbygning af skolen.

Etablering af nye faglokaler samt ny udskolingsfløj.

Areal: 3.360 m2

Periode: 2005-2006

 

Københavns Kommune – Vanløse Skole

Totalrådgivning vedr. om- til og udbygning af den eksisterende folkeskole.

Om- og tilbygning af skolen for at kunne blive en moderne og “fleksibel skole”. Herunder etablering af nyt pædagogisk center og skole bibliotek.

Areal: ca. 8.000 m2

Periode: 2003-2009

 

Hørsholm Kommune – Hørsholm Skole

Ombygning og renovering af Hørsholm Skole samt udvidelse af Pædagogisk Service Center.

Areal, Ombygning: 5.800 m2

Areal, Nybygning: 200 m2

Periode: 2004-2005

 

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger – Danmarks Pædagogiske Universitet

Ombygning, renovering og modernisering af Danmarks Pædagogiske Universitet. Opførelse af bygning indeholdende bl.a. ny hovedindgang og bibliotek.

1. præmie i konkurrence udskrevet af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Areal: 18.000 m2

Periode: 2003-2008

 

Københavns Kommune – Vanløse Skole

Renovering, ombygning og udvidelse af eksisterende skole.

Periode: 2001-2007

 

Gentofte Kommune – Maglegårdsskolen

Om- og udbygning af skolen fra 2 til 3 spor.

Etablering af ny ankomstplads i forbindelse med trafikomlægning.

Udformning og projektering af en ny bygning, der benyttes til musik og drama.

Areal, Ombygning: 6.400 m2

Areal, Nybygning: 250 m2

Periode: 1999-2001

 

Herning Kommune – Asylcentre

Projekt til ombygning af asylcentre til aldersintegrerede daginstitutioner.

Areal: 2.000 m2

Periode: 1997

 

Gentofte Kommune – Daginstitution på Hvilevej

Ny børnehave og vuggestue til 80 børn.

Areal: 1.100 m2

Periode: 1996-1997

 

Gentofte Kommune – Dyssegårdsskolen

Tilbygning for børnehaveklasser og lokaler til Skolefritidsordningen.

Areal: 1.600 m2

Periode: 1996-1997

 

Glostrup Kommune – Søndervangskolen

Totalrådgivning vedr. om-og tilbygning af eksisterende folkeskole til en moderne og ”fleksibel skole”.

Gymnastikfløjen ombygges til basislokaler og grupperum for indskoling og SFO.

Areal: 2.500 m2

Periode: 2011 – 2012

 

Jönsson A/S for Københavns Kommune – Tove Ditlevsens Skole

Skolesammenlægning

Ombygning og tilbygning af eksisterende skole, hovedsagelig i forbindelse med udskoling. Renovering og ombygning af fag- og basislokaler. Etablering af pædagogisk Center samt café- og kantine-område. Udpeget til “Klimaskole” med særlig fokus på bæredygtigt byggeri og vedvarende energi.

Areal: 4.150 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Hillerødgades Skole

Facade- og vinduesrenovering.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Øster Farimagsgades Skole

Facade- og vinduesrenovering.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Husum Skole

Totalrenovering af faglokalerne billedkunst, hjemkundskab og sløjd.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Grøndalsvængets Skole

Renovering af faglokalerne natur og teknik samt renovering af toiletter.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Lykkebo Skole

Totalrenovering af faglokalerne billedkunst, sløjd og fysik/kemi.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Vibenshus Skole

Renovering af faglokalerne fysik/kemi, hjemkundskab samt toiletter.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Vigerslev Allés Skole

Renovering af omklædningsrum samt ombygning af 5 faglokaler.

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Korsager Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer inkl. ombygning af fysiklokale og omklædningsrum.

Areal: 6.690 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Hanssted Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer inkl. ombygning af faglokaler

Areal: 5.270 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Frederiksgård Skole

Renovering af indvendige og udvendige arealer.

Areal: 3.370 m2

Periode: 2008

 

Lolland Kommune – Stormarkskolen

Tilbygning indeholdende basislokaler og fællesrum for indskolingen.

Areal: 1100 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Vognmagergade 8

Ombygning og renovering af den fredede ejendom beliggende Vognmagergade 8 til Uddannelsescenter for KVUC & SOSU.

Areal: 18.000 m2

Periode: 2005-2006

 

Bornholms Regionskommune – Aaker skole

Om- og tilbygning af skolen.

Etablering af nye faglokaler samt ny udskolingsfløj.

Areal: 3.360 m2

Periode: 2005-2006

 

Københavns Kommune – Vanløse Skole

Totalrådgivning vedr. om- til og udbygning af den eksisterende folkeskole.

Om- og tilbygning af skolen for at kunne blive en moderne og “fleksibel skole”. Herunder etablering af nyt pædagogisk center og skole bibliotek.

Areal: ca. 8.000 m2

Periode: 2003-2009

 

Hørsholm Kommune – Hørsholm Skole

Ombygning og renovering af Hørsholm Skole samt udvidelse af Pædagogisk Service Center.

Areal, Ombygning: 5.800 m2

Areal, Nybygning: 200 m2

Periode: 2004-2005

 

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger – Danmarks Pædagogiske Universitet

Ombygning, renovering og modernisering af Danmarks Pædagogiske Universitet. Opførelse af bygning indeholdende bl.a. ny hovedindgang og bibliotek.

1. præmie i konkurrence udskrevet af Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger.

Areal: 18.000 m2

Periode: 2003-2007

 

Københavns Kommune – Vanløse Skole

Renovering, ombygning og udvidelse af eksisterende skole.

Periode: 2001-2007

 

Gentofte Kommune – Maglegårdsskolen

Om- og udbygning af skolen fra 2 til 3 spor.

Etablering af ny ankomstplads i forbindelse med trafikomlægning.

Udformning og projektering af en ny bygning, der benyttes til musik og drama.

Areal, Ombygning: 6.400 m2

Areal, Nybygning: 250 m2

Periode: 1999-2001

 

Herning Kommune – Asylcentre

Projekt til ombygning af asylcentre til aldersintegrerede daginstitutioner.

Areal: 2.000 m2

Periode: 1997

 

Gentofte Kommune – Daginstitution på Hvilevej

Ny børnehave og vuggestue til 80 børn.

Areal: 1.100 m2

Periode: 1996-1997

 

Gentofte Kommune – Dyssegårdsskolen

Tilbygning for børnehaveklasser og lokaler til Skolefritidsordningen.

Areal: 1.600 m2

Periode: 1996-1997