Institutioner

Københavns Kommune – div. kulturinstitutioner og idrætsanlæg

Ombygning, udvidelse og renovering af div. institutioner.
Biblioteker, idræthaller /-anlæg/-tribuner, værksteder atelierer mv.

Periode: 2013-2018

 

Københavns Kommune – Emdrupgård Skole- og behandlingshjem.

Ombygning af en eksisterende døgninstitution for børn i alderen 13-17 år til en institution for 8 døgnanbragte børn, 8 børn i udslusningsforløb og 20 børn i dagbehandlingsforløb.

Areal: 1.500 m2

Periode: 2012-2013

 

Københavns Kommune – MultifunC institution, Sundholmsvej

Ombygning af institutionen ‘Akademiet’ til nyt leve-bo-miljø for unge kriminelle på vej tilbage i samfundet. Der indrettes en administrations- og personalefløj, en beboerfløj og en fløj med køkken-, opholds- og væresteder.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2010-2011

 

Københavns Kommune – Daginstitutionerne Grøndalsvænge Allé

Ny daginstitution til 250 børn.

1. præmie i total entreprisekonkurrence.

Areal: 2.500 m2

Periode: 2010-2011

 

Københavns Kommune – NEXUS

Etablering af Psykologisk og terapeutisk behandlingscenter.

Ombygning og renovering af Psykologisk og terapeutisk dag- / døgnbehandlingscenter for børn og unge fra truede miljøer.

Areal: 1.500 m2

Periode: 2010

 

Københavns Kommune – Fritidshjemmet Uno,

Vesterbro Ny Skole

Udvidelse af eksisterende fritidshjem samt etablering af legeplads/udeareal.

Areal: 450 m2

Periode: 2010

 

Københavns Kommune – Ny Institution på Bøhmensgade

Ny integreret daginstitution med plads til 80 børn. Institutionen er indrettet med grupperum og tilhørende støttefunktioner på de nederste to etager, afsluttet med en åben tagetage, der fungerer som en del af legepladsen.

Areal: 1.200 m2

Periode: 2009-2011

 

Københavns Kommune – Jacob Michaelsens Minde

Ombygning af Jacob Michaelsens Minde i forbindelse med etablering af 20 nye døgnpladser for personligheds forstyrrede unge på mellem 13-18 år, samt sammenlægning af administrationen for hele centerledelsen inden for ungdomspsykiatrien i København.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2009-2010

 

Sofiefonden – Højtoft

Totalrådgivning i forbindelse med tilbygning og renovering af eksisterende institution. Institutionen anvendes som beboelse for voksne med autisme.

Areal: 1.230 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Udflytterbørnehave på Rundforbivej

Ombygning af eksisterende bevaringsværdigt anlæg, inkl. ny forbindelses-bygning. Garagebygning ombygges til nyt produktionskøkken samt ophold.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Udflytterbørnehave Slotsgade

Ombygning og partiel renovering af fredet bygning i Fredensborg, der anvendes som udflytterbørnehave for Københavns Kommune.

Areal: 730 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Daginstitution på Artillerivej

Om- og tilbygning af daginstitutionen.

Areal: 630 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Daginstitution på Moselgade

Mindre ombygning af eksisterende institution.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Udflytterbørnehave på Nordre Dragørvej

Total renovering, inkl. nyt produktionskøkken.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Daginstitution på Floras Allé

Udvidelse af eksisterende daginstitution, samt ombygning som følge heraf.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Daginstitution på Grostedet

Ombygget fra børnehave til vuggestue.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Daginstitution på Hyltebjerg Allé

Mindre ombygning af eksisterende institution.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Udflytterbørnehave på Månedalstien

Udflytterbørnehave. Indvendig og udvendig renovering inkl. nyt produktionskøkken.

Periode: 2009-2010

 

Københavns Kommune – Solhuset

Ombygning af eksisterende bygning til specialinstitution. Der indrettes 4-6 pladser til unge piger med spiseforstyrrelser.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Socialforvaltningen.

Areal: 460 m2

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Nærumgård

Ombygning af eksisterende bygninger til specialinstitutionen Nærumgård. Der indrettes pladser til 20 børn med autisme eller beslægtede handicaps.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Socialforvaltningen.

Areal: 2200 m2

Periode: 2008-2009

 

Københavns Kommune – Kildevældsskolens fritidshjem

Totalrådgivning ved om- og tilbygning af fritidshjem ved Kildevældsskolen.

Areal: 300 m2

Periode: 2008

 

Københavns Kommune – Fritidshjem “Klitten”

Totalrådgivning vedr. om- og tilbygning af fritidshjem.

Projekt gennemført i henhold til kravene for lav energiklasse 2.

Periode: 2008

 

Lyngby-Taarbæk Kommune – Stadsbibliotek i Lyngby

5.000 m2, 1968

Handlingsplan for om- og tilbygning af Lyngby Stadsbibliotek med det formål bl.a. at skabe bedre adgangsforhold samt at tilpasse biblioteket til nye teknologier.

Periode: 2001-2002

 

Gentofte Kommune – Børnehaven Åkanden

Renovering af eksisterende institution.

Periode: 2000

 

Gentofte Kommune – Børnehaven Danmark

Renovering af eksisterende institution.

Periode: 1999

 

Herning Kommune – Asylcentre

Projekt til ombygning af asylcentre til aldersintegrerede daginstitutioner.

Areal: 2.000 m2

Periode: 1997

 

Gentofte Kommune – Daginstitution på Hvilevej

Ny børnehave og vuggestue til 80 børn.

Areal: 1.100 m2

Periode: 1996-1997

 

Scandi Camp – Fleksible daginstitutioner

Udarbejdelse af koncept/projekt til fleksible daginstitutioner – vuggestue, børnehave og skolefritidsordning til 40-60-80 børn.

Institutioner opført i Løgstør (1 stk.), Augustenborg (3 stk.), Frederiksberg (1 stk.) og Roskilde Kommune (3 stk.).

Areal: 5.000 m2

Periode: 1995-1997

 

Grænseforeningen – Dansk Centralbibliotek i Flensborg

Byget efter vinderprojekt i en indbudt konkurrence.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1959

Udvidelse af Dansk Centralbibliotek i Flensborg.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1988