Erhvervsbyggeri

Vis liste Vis billeder
Foto af lufthavnsbygning og parkeringsplads Nærbillede lufthavnsbygning Foto af lufthavnsbygning

DSB – Nye Grønne Værksteder, Næstved

Projektering af 17.000 m2 ny togværkstedsfacilitet til 8 stk. togsæt med tilhørende kontor- og personaleafsnit samt 800 m2 hjulafdrejningsbygning.

Areal: 17.000 m2

Periode: 2021-2024

 

DSB – Nye Grønne Værksteder, Godsbanegården, København

Projektering af ny togværkstedsfacilitet til 4 stk. elektrificerede togsæt med tilhørende kontor- og personaleafsnit samt 800 m2 hjulafdrejningsbygning.

Areal: 10.800 m2

Periode: 2021-2023

 

OFS Fitel Denmark I/S – Priorparken – Træktårnsbygning

UTD2, Indretning, ombygning og færdiggørelse.
Rentrumsproduktion, 3.000 m2 administration, lager m.m.

Areal: 12.000 m2

Periode: 2017-2018

 

OFS Fitel Denmark I/S – Priorparken – Træktårnsbygning

Ny træktårnsbygning til produktion af lyslederkabler indeholdende renrumsproduktion, administration, lager m.m.

Areal: 12.000 m2

Periode: 2000-2002

 

OFS Fitel Denmark I/S – Priorparken – produktionsfaciliteter

Nyindretning og ombygning af eksisterende produktionshal til produktion af komponenter til lyslederindustrien indeholdende renrumsproduktion, administration, lager m.m.

Areal: 14.600 m2

Periode: 2000-2002

 

Hempel’s Maritime Paints A/S – Udbygningsplan og testcenter

Masterplan for etapevis udbygning af virksomheden i Lundtofte, der producerer skibsmaling. Planen omfatter udbygning af laboratorier og administration samt ombygning og renovering af det eksisterende bygningsanlæg.

Areal: 2.300 m2

Periode: 1999-2001

 

DSB – OTU – Klargøringscenter

Projektering af et nyt klargøringscenter, der rummer reparations- og vaskefaciliteter for Øresundstogene.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1999-2000

 

Lucent Technologies Denmark I/S – Priorparken – produktions-, lager- og administrationsfaciliteter

Projektering af eksisterende bygning med nye produktions- og administrationsfaciliteter.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1996-2000

 

Post Danmark Ejendomme – Priorparken – administrationsbygning

Ombygning af eksisterende produktionshaller til administrations-byggeri med tilhørende lagerhotel.

Areal: 17.000 m2

Periode: 1996

 

Post Danmark Ejendomme – Priorparken – servicefunktioner

Ombygning af produktionshal til brug for Post Danmark Service.

Areal: 1.300 m2

Periode: 1996

 

Nilfisk & Dantransport A/S – Priorparken – lagerhal

Ombygning af eksisterende produktionshaller til Lagerhotel.

Areal: 7.000 m2

Periode: 1995-1997

 

Lucent Technologies Denmark I/S – Priorparken – Træktårnsbygning

Projekt til en træktårnsbygning i Brøndby til produktion af lyslederkabler.

Areal: 5.000 m2/25.000 m3

Periode: 1995-1997

 

Post Danmark Ejendomme – Priorparken – pakkepostcenter

Dispositionsforslag til nyt pakkepostcenter i Brøndby, København. Deltagelse i planlægning af EU-udbud samt løbende bygherrerådgivning.

Areal: 22.000 m2

Periode: 1995-1997

 

Polystan Holding A/S – Administration og laboratorier

Projekt til ombygning af eksisterende medicoteknisk virksomhed samt tilbygning af laboratorier, administration og lager.

Areal: 2.000 m2

Periode: 1992-1993

 

NKT – Holding A/S i Brøndby – Priorparken – et industriområde

1.-præmie i en indbudt arkitektkonkurrence om omdannelse af 120.000 m2 industribygninger til en “business-park” suppleret med nybyggeri på NKT’s ejendom i Brøndby,

Areal: 160.000 – 250.000 m2

Periode: 1992

 

Chr. Hansens Laboratorium A/S – Administration og laboratorier

Administrations- og laboratoriebyggeri i Forskningscenteret i Hørsholm.

Opført i 1987 og derefter udvidet med nye fløje til brug for administration i 1991 og udvidelse af Allergologisk Laboratorium i 1997. Projekteret i samarbejde med arkitekt Jørn Langvad.

Areal: 25.000 m2

Periode: 1987-1998