Persondatapolitik

Holm & Grut Arkitekters persondatapolitik

 

Generelt

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven skal beskytte det enkelte individs privatliv. Det betyder, at Holm & Grut A/S behandler personoplysninger således, at integritet og fortrolighed sikres i overensstemmelse med loven.
Holm & Grut A/S registrerer og opbevarer ikke særlige oplysninger.
Holm & Grut A/S’ procedure vedrørende persondatabehandling sker iht. persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft 25. maj 2018.

 

Kunder

Som et naturligt led i behandlingen af din/jeres byggesag har vi behov for at indsamle visse data for at kunne behandle sagen.
Holm & Grut A/S opbevarer kun almindelige oplysninger (navn, adresse, hjemmeside, telefonnummer, e-mailadresse).

Hvis vi har modtaget dine personoplysninger uden, at du er kunde hos os, vil formålet med at behandle dine personoplysninger typisk tage sit afsæt i en opgave, som vi har modtaget fra en kunde eller anden ekstern aktør i en byggesag, som vi behandler.
Det vil typisk være tilfældet hvis vores kunde har givet os dine personoplysninger, fordi vores kunde er af den opfattelse, at oplysningerne har en relevans for den byggesag, vi behandler.Hvis du er kunde hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Hvis du ikke er kunde hos os, følger retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f hjemler en behandling af dine personoplysninger, så længe behandlingen forfølger en legitim interesse.
Oplysningerne gemmes 5 år medmindre andet er aftalt.
Ved tvist, retssager eller andre uoverensstemmelser, der naturligt taler for dette, kan oplysninger opbevares udover de 5 år.
Kunder m.fl. kan til en hver tid rekvirere oversigt over oplysninger, som Holm & Grut A/S har gemt.
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. Alt afhængig af den konkrete byggesag vil dine personoplysninger dog blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig ingeniører, entreprenører, vores kunde, byggemyndigheder og lign.

 

Medarbejdere, potentielle medarbejdere m.fl.

Når vi modtager en ansøgning, er det de personoplysninger, som fremgår af ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.
Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nr., ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, anbefalinger/referencer.
Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som ansøger selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.
Ved rekruttering til stillinger med fokus på kunde- og samarbejdsrelationer kan det være relevant, at vi foretager en søgning på sociale medier som linkedIN og facebook.
Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) som hjemmel til at indhente oplysninger om kandidater fra sociale medier. Vi gør det for at kunne vurdere, om du har en profil, der passer ind i virksomheden og i den konkrete stilling.

 

Sikkerhed

Udskrift af oplysninger vedr. ansættelsesforhold, ansøgninger, personprofiler fra rekrutteringsfirmaer eller oplysninger, der kan have karakter af særlige oplysninger, sendes kun til en printer ved den dataansvarlige.
Oplysningerne gemmes 5 år medmindre andet er aftalt.
Vi har databehandleraftaler med de respektive system-leverandører.

 

Hjemmeside

Ved at benytte vores hjemmeside accepteres vores cookiepolitik.
Vi behandler oplysninger indsamlet af cookies og andre teknologier som ikke- personlige oplysninger. I den udstrækning at IP-adresser eller lignende identifikatorer betragtes som personlige oplysninger i henhold til lovgivningen, behandler vi også disse identifikatorer som personlige oplysninger.