Renovering

Gentofte Kommune – Gentofte Rådhus

Tag- og facaderenovering samt div. ombygninger.

Periode: 2001-2002

 

P.C. Ibsens sønners legat – Strandvejen 145-147/Callisensvej 2-8

Facaderenovering og vinduesudskiftning.

Periode: 2001-2002

 

Ejerforeningen Gråbrødre Torv – Gråbrødre Torv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde

Renovering af facade og vinduer.

Periode: 2001

 

Louis Petersens Legat – Fabriksparken 56, Glostrup samt bygning på Nikolaj Plads

Løbende indvendig og udvendig vedligeholdelse.

 

Selskabet Borgervennen af 1788 – Fortunstræde 1, København

Projekt til gennemgribende istandsættelse af facaderne. Udført med tilskud fra Skov- og Natur-styrelsen og Københavns Kommune.

Periode: 1993