Lufthavne

Vis liste Vis billeder
Foto af himmel og Københavns Lufthavns bygning set nedefra Lyst foto af Københavns Lufthavns terminal 7-12 Blåt, cirkulært loft i Københavns Lufthavn Vinduesparti i Københavns Lufthavn Natfoto af Københavns Lufthavn set indefra

Københavns Lufthavne A/S – Entry Exit System

Bygherrerådgivning og projektering af ombygninger forbundet med implementering af nye digitale teknologier ved Schengen grænsekontrol i hhv. Finger C 1. sal og 2. sal samt Finger E.

Areal: 5.000 m2

Periode: 2021-2022

 

AXXUS Capital – Air Cargo Center, Kystvejen 38, Kastrup

Projektering af ny air cargo facilitet i Københavns Lufthavn. Tagfladen udnyttes til parkering og projektet indeholder tillige 7.400 m2 kontorarealer der anvendes til lufthavnsrelateret erhverv.

Areal: 31.000 m2

Periode: 2019-2022
 

Københavns Lufthavne A/S – BF2

Bygherrerådgivning og Arkitektrådgivning vedrørende ombygning af Terminal 2 bagagefabrik under fastholdelse af drift. Herunder en lang række ombygninger og genhusninger af eksisterende funktioner. Etablering af særlige arbejdsfunktioner bl.a. reonciliationrum for Security og MES-rum for BAG-service. Interessenthåndtering, projektering, faseplaner og udførelsestids-planlægning.

Areal: 5.900 m2

Periode: 2019-2021

 

Københavns Lufthavne A/S – Terminal 3 Airside

Bygherrerådgivning bl.a. i forbindelse med planlægning af byggeriet set i forhold til lufthavnens drift og logistik. Arbejdet udmøntede sig i form af detaljerede faseplaner gennem byggeriets planlagte udførelse over 8 år. Derudover bygherrerådgivning for arkitektur, paskontrol, cost saving optioner m.v.

Areal: 70.000 m2

Periode: 2019-2020

 

Københavns Lufthavne A/S – Terminal 3 Airside, Enabling Works

Projektet omhandlede projektering og udførelse af nødvendige tiltag der muliggør den planlagte ca. 70.000 m2 udvidelse af Terminal 3 mellem Finger B og Finger C. Projektet inkluderede: flytning af terminalvej og ingeniørgang, etablering af nye vejtracé gennem eksisterende stueetager i Finger B og C, etablering af nye busankomst gates ved B3a og C36a, etablering af nye busafgange gates inkl. lounger. Det samlede program blev eksekveret i 5 forskellige rådgivnings- og entreprisekontrakter.

Areal: 5.000 m2

Periode: 2018-2020

 

Københavns Lufthavne A/S – Sundhedscenter

Bygherrerådgivning og Arkitektrådgivning vedrørende indretning af nyt Sundhedscenter samt diverse kontor og møderumsfaciliteter.

Areal: 900 m2

Periode: 2018-2019

 

Københavns Lufthavne A/S – Bagagefabrik Vest

Projektet omhandler ny bygning vest for Terminal 2 indeholdende “Bagagefabrik” for udvidelse af bagagehåndteringskapacitet samt kontorhus og kantine.

Bygherrerådgivning: Interessenthåndtering, programmering, skitsering og dispositionsforslag for ”Bagagefabrik Vest” inklusive kontorbyggeri.

Areal: 5.500 m2

Periode: 2017-2018

 

Københavns Lufthavne A/S – LTE 2 Development Plan

Udarbejdelse af helhedsplan vedrørende LTE 2 (Landside Terminal Expansion) inkl. analyse og bearbejdning af diverse om- og udbygningsscenarier.

Areal: 4.000 m2

Periode: 2017-2018

 

Københavns Lufthavne A/S, Politiets fysiske placering

Udviklingsplan for politiets placering i CPH. Projektet omfatter:
Border control i Finger E
Border control i Finger C, stue, 1 og 2 Sal
Masterplan Fingerrod C og T3 airside
Finger C og Finger F, Politi Backoffice

Periode: 2017-2018

 

Københavns Lufthavne A/S, Border Control akut, nye pasbokse

Udvidelse af paskontrol kapacitet ved Schengen grænsen. Nye pasbokse i Finger C og i Finger F. Projektet udføres efter detaljerede etapeplaner for at sikre områdernes fulde funktionsdygtighed i byggeperioden.

Periode: 2017-2018

 

Københavns Lufthavne A/S – Check-in Area Plan

Udarbejdelse af analyser, helhedsplan, og bearbejdning af diverse om- og udbygningsscenarier, vedrørende kapacitetsudvidelse Check-in områderne.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2017

 

Københavns Lufthavne A/S, CSC T3 West

Projekt for om- og tilbygning af Centralized Security Check. Udvidelse af bygningen Centralized Security.
Projektet omfatter 200 m2 ny kælder til bl.a. teknik, 800 m2 udvidelse af stueetage til flowareal og butikker, 800 m2 udvidelse af 1. sal (CSC) samt 650 m2 udvidelse af 2. sal til personalefaciliteter.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2017-2018

 

Københavns Lufthavne A/S, CSC Phase II

Projekt for om- og tilbygning af Centralized Security Check. Udvidelse af security kapacitet til 24 checkspor.
Projektet omfatter 600 m2 ny kælder til bl.a. teknik, 2.000 m2 udvidelse af stueetage til flowareal og butikker, 1.500 m2 udvidelse af 1. sal (CSC) samt 650 m2 udvidelse af 2. sal til personalefaciliteter.

Areal: 4.750 m2

Periode: 2015-2018

 

Københavns Lufthavne A/S, Airside Terminal Expansion West

Projektet omhandler udvidelse af airside terminalkapacitet mod syd foran eksisterende terminal mellem Finger A og B.

Bygherrerådgivning: Interessenthåndtering, programmering, skitsering og dispositionsforslag for ”Airside Terminal Expansion West”.

Areal: 4.000 m2

Periode: 2015-2018

 

Københavns Lufthavne A/S, Baggage Reclaim Phase 2

Bygherrerådgivning: Interessenthåndtering, programmering, skitsering og dispositionsforslag for udvidelse af kapaciteten i bagageudlevering i Terminal 3.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2015-2017

 

Københavns Lufthavne A/S, P4 Ombygning af stueetagen

Ombygning af P4 stueetage til at indeholde ”Kiss and Ride”, modtagelse af Cruisebagage, handicapparkering samt til at få en bedre visuel identitet og til at få forbedret kontakt til Terminal 2.

Areal: 4.000 m2

Periode: 2015-2016

 

Københavns Lufthavne A/S, CSC step 1,5

Projekt for om- og tilbygning af Centralized Security Check Building. Udvidelse af security kapacitet med 2 checkspor i bygningens vestlige ende ved udførelse af indskudt etagedæk. Udvidelsen af bygningens etageareal bliver udført i samme arkitektonisk udtryk som hovedbygning.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2015-2017

 

Københavns Lufthavne A/S, Nye pasbokse og automatisk border control

Total ombygning af Schengen grænsen mellem Finger C og de øvrige terminalområder. Projektet indebærer blandt andet etablering af 4 nye dobbelt pasbokse, 12 nye paskontrol automater og en natlukke ordning som forsegler grænsen i ubevogtede perioder. Projektet udføres efter detaljerede etapeplaner for at sikre områdets fulde funktionsdygtighed i byggeperioden.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2015-2016

 

Københavns Lufthavne A/S, CSC Step 1

Om- og tilbygning af Centralized Security Check Building. Udvidelse af security kapacitet med 2 checkspor i bygningens østlige ende ved udførelse af indskudt etagedæk. Udvidelsen af bygningens etageareal blev udført i samme arkitektonisk udtryk som hovedbygning. Ud over selve byggeriet blev de højteknologiske bygherreleverancer, herunder nye security check spor, koordineret af tegnestuen.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2014-2015

 

Københavns Lufthavne A/S, CSC Expansion Plan

Med baggrund i stigende vækst af lokalafgående passager var formålet med planlægningsprojektet at analysere og definere mulighederne for kapacitetsudvidelse af CSC samt udvidelse af butiksarealet på landside.

Projektet indeholdt analyse af lufthavnsrelaterede funktioner som f.eks. security check processer, design og dimensionering af opmarcharealer, passagerflow, butiksbehov og placeringer, forhold til Tax Free, personalefaciliteter, brandstrategier, m.m..

Areal: 8.500 m2

Periode: 2013

 

Københavns Lufthavne A/S, Udvidelse af Politi i Finger C

Om- og tilbygning af politiets lokaler ved Schengen grænsekontrol i Fingerrod C. Brugerinddragelse, programmering, projektering.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2012-2013

 

Københavns Lufthavne A/S – LTE – Arkaden, Nyt Check-in område

Etablering af 12 stk nye check-in pulte i et område mellem Terminal 2 og 3 som tidligere blev anvendt til andre land-side funktioner som f.eks. garderobe, bank og forretninger.

I forbindelse med projketets gennemførelse har Holm & Grut udført omfattende analyser af funktionerne i det berørte område.

Areal: 4.500 m2 (1.etape)

Areal: 7.500 m2 (2.etape)

Periode: 2012-2013

 

Københavns Lufthavne A/S – VIP Panorama Lounge

Etablering af ny VIP-lounge på 3. sal med tilhørende trappe- og elevatorhus. Projektet er forberedt for fremtidig fleksibel indretning, til pt. ukendt formål – bl.a. er der disponeret med indretning af faciliteter for industrikøkken.

Areal: 1.500 m2

Periode: 2012-2013

 

Københavns Lufthavne A/S – Billetkontor i T2

Ombygning og indretning af T2 stueetage med nye billetkontorer.

Areal: 500 m2

Periode: 2011-2012

 

Københavns Lufthavne A/S – Udvidelse af kælder under CSC

Projektering af ny kælder under eksisterende udkragede CSC bygning samt ombygninger i eksisterende kælder.

Areal: 1.100 m2

Periode: 2011-2012

 

Københavns Lufthavne A/S – LTE Development Plan

Udarbejdelse af Masterplan vedrørende LTE (Landside Terminal Expansion) inkl. analyse og bearbejdning af diverse om- og udbygningsscenarier.

Areal: 5.000 m2

Periode: 2011

 

Københavns Lufthavne A/S – Udvidelse af Bagagekapacitet

Registrering og 3-D optegning af bagageanlæg som udbudsgrundlag for leverance af bagagebåndsudstyr.

Areal: 3.000 m2

Periode: 2011

 

Københavns Lufthavne A/S – Finger C

Facelift af korridor i eksisterende Finger C.

Projektet omfattede nye energioptimerede facader samt indvendige overflader.

Areal: 3.300 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Lufthavne A/S – Odd-size bagage

Udvidelse af passagerområde i Terminal 3 til indlevering af odd-size bagage samt ombygning af SAS’s bagagehåndtering og servicekontorer.

Areal: 1.300 m2

Periode: 2009-2010

 

Københavns Lufthavne A/S – SAS fast-track/lounge

Ombygning af arealer i Terminal 3 til brug for SAS Premium Customer.

Areal: 100 m2

Periode: 2008

 

Københavns Lufthavne A/S – Registrering og velfærd

Indretning af område til briefing af passagerer og crew ved specielle flyhændelser samt til ekstra security-kontrol af passagerer og bagage til og fra højrisiko flyafgange/-ankomster.

Areal: 1.300 m2

Periode: 2008

 

Københavns Lufthavne A/S – Bagagehåndtering

Udvidelse af den eksisterende bagageudlevering i Terminal 3.

Areal: 3.000 m2

Periode: 2008

 

Københavns Lufthavne A/S – Finger C

Udarbejdelse og løbende opdatering af helhedsplaner for ombygning og udvidelse af Finger C.

Areal: 5.500 m2

Periode: 2007-2009

 

Københavns Lufthavne A/S – Nytorv

Projektering af ny- og ombygning af nyt butiksområde.

Areal: 5.600 m2

Periode: 2007-2009

 

Københavns Lufthavne A/S – Pasbokse

Udvikling og design af nye pasbokse til paspolitiet i Københavns Lufthavn.

Areal: 250 m2

Periode: 2007-2010

 

Københavns Lufthavne A/S – Centralt Security Check

Ny bygning, der indeholder det centrale security check, som benyttes af samtlige afgående udenrigspassagerer.

Området indeholder 16 spor og Holm & Grut har medvirket ved udviklingen af nye security-anlæg.

Areal: 6.000 m2

Periode: 2006-2007

 

Københavns Lufthavne A/S – Flybro

Konsulent for Københavns Lufthavne ved udformning af bevægelige flybroer i forbindelse med indkøb af nye broer. Broerne er produceret af det spanske firma Team.

Periode: 2006

 

Københavns Lufthavne A/S – Ombygning og udvidelse af lounger

Udvidelse og ombygning af eksisterende lounger som følge af ændrede krav dels til adskillelse af afgående og ankommende passagerer, dels til kravet om mulighed for ekstra security check af afgående passagerer på udvalgte afgange.

Areal: 1.000 m2

Periode: 2005

 

African Development Bank, Namibia Airports Company Ltd. – Hosea Kutako International Airport

Masterplan for Hosea Kutako International Airport, Windhoek, Namibia samt ombygningsprojekt til eksisterende passagerterminal.

Periode: 2003

 

Taj International Airport, Delhi, Indien – Masterplan

Overordnet masterplan i forbindelse med etablering af en ny lufthavn uden for Delphi.

Periode: 2003

 

Københavns Lufthavne A/S – Finger C, Programmering

Programmering og programoplæg til ombygningen og udvidelsen af den eksisterende Finger C.

Renoveringen og udvidelsen udgør 2., 3. og 4. etape af helhedsplanen for udbygning af Finger C.

Areal: 11.000 m2

Periode: 2001-2002

 

Tropical Airport – “Your tropical airport”

Udvikling af koncept til udformning af mindre lufthavne i de tropiske områder.

Landingsbaner og terminalbygning kan enten placeres på øen eller på opfyld i vandet, hvis de lokale forhold kræver det.

Areal: 11.000 m2

Periode: 2001

 

Københavns Lufthavne A/S – Fingerrod C

Projektering af en “mini”-terminal i forbindelse med Finger C.

Terminalen indeholder funktioner for Non-schengen-passagerer samt 5 buslounger indrettet til lounge- eller gateboarding.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1999-2001

 

Københavns Lufthavne A/S – Pasbokse

Udvikling og design af pasbokse til paspolitiet i Københavns Lufthavn.

Periode: 1999

 

Islands Udenrigsministerium – Keflavik International Airport

Vandt førstepræmien i international konkurrence om udvidelse af Islands internationale lufthavn Keflavik.

Nomineret til Mies van der Rohe Prisen 2003.

I samarbejde med arkitekterne Andersen & Sigurdsson.

Areal: 16.000 m2

Periode: 1999-2001

 

Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. – Lufthavn i Nagpur

Masterplan til Multi-Modal International Hub Airport at Nagpur, India til gennemførelse over de næste 30-40 år.

Planen omfatter bebyggelsesplan for passagerterminal, trafikdel, bagagesortering, kontroltårn, cargocenter for omladning mellem tog, lastvogn og fly.

Udført i samarbejde med Rambøll.

Periode: 2001

 

SAS Scandinavian Airlines – Service-Operations-Center

Forundersøgelse og forslag til et nyt samlet administrationscenter i Københavns Lufthavn.

Centeret skal rumme samtlige SAS’s funktioner i tilknytning til lufthavnen.

Areal: 11.000 m2

Periode: 2000

 

Københavns Lufthavne A/S – Udvidelse af lufthavnen i Kastrup

Indbudt konkurrence om udformning af en helhedsplan for lufthavnens udvidelse mod nordøst.

Areal: 100.000 m2

Periode: 2000

 

Københavns Lufthavne A/S – Rygge Sivillufthavn

Lufthavn i Rygge

Ombygning og udvidelse af nedlagt militærlufthavn ved Rygge i Norge.

Projekt til ombygning af eksisterende hangarer og andre bygninger samt opførelse af nybyggeri til forskellige passagerfunktioner.

Areal: 2.500 m2

Periode: 2000

 

Københavns Lufthavne A/S – Landside butikscenter

Indbudt konkurrence om opførelse af butikscenter og kontorbygning mellem den gamle afgangshal og Terminal 3.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1999

 

Statens Luftfartsvæsen – Kontroltårn

Indbudt konkurrence.

Forslag til udformning af nyt kontroltårn til Københavns Lufthavn i Kastrup.

Areal: 2.300 m2

Periode: 1999

 

Ålborg Lufthavn – Indbudt konkurrence

Indbudt konkurrence om ombygning og udvidelse af den eksisterende terminalbygning.

I samarbejde med arkitektfirmaet Friis & Moltke.

Areal: 5.500 m2

Periode: 1998

 

Billund Lufthavn – Indbudt konkurrence

Indbudt projektkonkurrence om en ny terminalbygning og lounger til 9 nyanlagte standpladser.

I samarbejde med Friis & Moltke.

Areal: 41.000 m2

Periode: 1997

 

Flughafen Stuttgart GmBH – International konkurrence

International konkurrence om udvidelse af den eksisterende terminalbygning med tilhørende standpladser.

Areal: 20.000 m2

Periode: 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – Flybro

Konsulent for Københavns Lufthavne ved udformningen og opstillingen af bevægelige flybroer produceret af Aker Maritime, Maritime Hydraulics A/S, Kristiansand, Norge.

Periode: 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – Flybro

Konsulent for Københavns Lufthavne ved udformningen af bevægelige flybroer til Finger Vest. Broerne er produceret af FMT i Trelleborg, Sverige.

Periode: 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – Pulte

Udvikling og design af gate- og loungeboarding-pulte til Københavns Lufthavn.

Periode: 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – SAS Express

Udvidelse af to eksisterende lounger til cafÈ-lounger efter SAS’s koncept for flyvning mellem de nordiske lande.

Projektet er – i samarbejde med Scandicamp – udført med en meget høj grad af præfabrikation, da de standpladser, der var berørt af byggeriet, kun kunne lukkes nogle få nætter.

Areal: 350 m2

Periode: Februar-maj 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – Indbudt konkurrence

Indbudt projektkonkurrence om en ny terminal til SAS i Københavns Lufthavn indeholdende afgangs- og ankomst-faciliteter samt lounger til 35 standpladser.

Areal: 50.000 m2

Periode: 1997

 

Københavns Lufthavne A/S – Boulevarden

Projekt til et 1 km langt boulevardanlæg med allÈer og parkeringsarealer.

Boulevarden forbinder Indenrigsgården i vest med Afgangshallen i øst.

Periode: 1996

 

Københavns Lufthavne A/S – Kontorhus Vest

Kontorbygning til brug for Københavns lufthavns samlede administration.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1997-1998

 

Københavns Lufthavne A/S – SAS-Cargo

Terminal for SAS Cargo til opbevaring og sortering af luftfragt med tilhørende administrationsafsnit.

Overdraget efter vundet total-entreprise-konkurrence.

Areal: 22.000 m2

Periode: 1996-1998

 

Københavns Lufthavne A/S – Finger Vest

En bygning, der forbinder Udenrigsgården med Indenrigsgården.

Indeholder udover lounger til 5 nye standpladser en kontorbygning til brug for den samlede lufthavns-administration.

Areal: 22.000 m2

Periode: 1995-1998

 

Københavns Lufthavne A/S – Finger A

Ny- og ombygning af Finger A omfattende ny tværfinger, ny facade og lounger til 10 standpladser. Etablering af ny fingerrodsbygning.

Prisbelønnet af Foreningen til Hovedstandens Forskønnelse, 1995.

Tildelt Nordisk Pladepris for Arkitekter, 1996.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1993-1995