Adm. og Pharma

Novo Nordisk – Nyt kontorhus, Novo Nordisk Park, Måløv

Projektering af 1.500 m2 nyt kontor som tilbygning på tag af eksisterende produktionsbygning. Kontorarbejdspladser er organiseret omkring en centralovenlysskakt.

Areal: 1.500 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Region Hovedstaden – Rigshospitalet Glostrup

Bygherrerådgivning og projektering af ombygninger afledt af at skabe nye vare- og personforbindelser mellem det eksisterende sygehus og det nye Neurorehabiliteringshus.

Areal: 1.500 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Region Hovedstaden – Rigshospitalet Blegdamsvej

Projektering af ombygninger for nyt afsnit for hæmatologi i centralkomplekset.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Region Hovedstaden – Rigshospitalet Blegdamsvej

Projektering af ombygninger for nyt afsnit for hæmatologi i centralkomplekset.

Areal: 2.000 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Life & Science opgave B

Udbygning af eksisterende laboratorie og forskningsfaciliteter, herunder kontorfaciliteter, specialiserede scanningsfaciliteter samt diverse funktioner for håndtering af både person og dyreundersøgelser.
Areal: 1.000 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Life & Science opgave A

Arkitektrådgivning: Udbygning af eksisterende produktionsudvidelse, herunder arealer med klassificerede renhedsklasser, lager- og forsendelsesområder, forberedt for større kontor- og laboratorie arealer mv.

Areal: 8.000 m2

Periode: 2021 – 2022

 

Gødstrup Hospital – Ombygning af Hospitalsapotek

Arkitektrådgivning og projektering vedrørende ombygning af Hospitalsapotek i varrierende renhedsklassifikationer – optil klasse B.

Areal: 360 m2

Periode: 2021 – 2022

 

AstraZeneca – ombygning

Arkitektrådgivning og projektering vedrørende ombygning af eksisterende produktionsfaciliteter i varierende renheds-klasser. Hovedprojekt med vægt på detaljering samt beskrivelser.

Areal: 300 m2

Periode: 2021

 

Post Danmark – Domicil Tietgensgade 37

Ombygning af Post Danmarks Hovedsæde. Ombygning af eksisterende bygning til kontorafsnit/åbne kontormiljøer.

Areal: 8.000 m2

Periode: 2002 – 2003

 

Danske Bank Dealerafdeling, Danske marked Dealerafdeling

Ombygning i hovedsædet med indretning af bl.a. nye kontorafsnit og storrumskontorer til dealere, analytikere, finansafd. m.fl.

Areal: 8.000 m2

Periode: 2001-2003

 

Post Danmark Ejendomme – Fremtidens Posthus

Ombygning og indretning af postkontorer i København og omegn.

Indretningen omfatter ombygning, så kontorerne lever op til statens krav om funktionalitet efter konceptet om “Fremtidens Posthus”.

Periode: 2000-2001

 

SAS – Scandinavian Airlines System

“SOC” (Service-Operation-Center)

Forundersøgelse og forslag til et nyt samlet administrationscenter for SAS.

Se endvidere afsnittet “Lufthavnsbyggeri”.

Areal: 12.000 m2

Periode: 2000

 

Københavns Lufthavne A/S – SAS-Cargo

Kontorbygning til brug for SAS-Cargo’s administrationsafsnit.

Se endvidere afsnittet “Lufthavnsbyggeri”.

Areal: 9.000 m2

Periode: 1997-1998

 

Københavns Lufthavne A/S – Kontorhus Vest

Kontorbygning til brug for lufthavnens samlede administration.

Se endvidere afsnittet “Lufthavnsbyggeri”.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1997-1998

 

Post Danmark Ejendomme – Priorparken – administrationsbygning

Ombygning af eksisterende bygning til administration og velfærdsfaciliteter til brug for Vestegnens Pakkepostcenter.

Areal: 1.100 m2

Periode: 1997

 

F. L. Smidth A/S – Administrationsbygning

Administrationsbygning for F. L. Smidth Miljø, Valby, indeholdende kontorer, laboratorier, kantine m.m.

Areal: 6.000 m2

Periode: 1992-1994

 

Hørsholm Kommune – Administrationsbygning

Ombygning og nyindretning af Kokkedalskolen til administrationsbygning for Hørsholm Kommune.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1992-1993