EDB-rådgivning

Post Danmark Ejendomme – Tagsynsdatabase

Udvikling af database til brug for udførelse af tagsyn. Databasen indeholder informationer om arealer, tilstand, materialer, priser m.v. om alle Post Danmarks ejendomme.

Periode: 2001

 

Post Danmark Ejendomme – Arealdatabase

Udvikling af database indeholdende arealer for samtlige ejendomme. Basen kan udskrive arealer, fællesarealer og huslejeberegninger m.v.

Periode: 1999-2001

 

Københavns Universitet – Cad-manual

Udarbejdelse af Cad-manual til KU. Cad-manualen tilgodeser både Microstation og AutoCad.

Periode: 1999-2000

 

Forskningscenter Risø – Cad-manual

Planlægning af systematik og struktur for projektering og indlægning af bygninger på Cad.

Periode: 1996-1997

 

SAS Bygningstjeneste – Arealdatabase og Cad-manual

Planlægning af systematik og struktur for indlægning af SAS’ bygninger på Cad.

Udarbejdelse af arealdatabase, der modtager arealer fra AutoCad. Arealdatabasen håndterer alle SAS Bygningstjenestes arealer og kan udskrive forskellige areal-, leje- og afdelingsoversigter.

Periode: 1996-1997

 

d-line – Digitalt varekatalog

Planlægning og udarbejdelse af et digitalt varekatalog. Det digitale katalog kan intelligent kombinere og specificere d-lines produkter under hensyntagen til dør- og låsetyper mv. Det digitale katalog kan endvidere levere komplette kontrol- og bestillingslister.

Periode: 1995-1996

 

Forsvarets Bygningstjeneste – Cad-manual

Planlægning af systematik og struktur for indlægning af FBT’s bygninger på Cad.

Udarbejdelse af arealprogram til registrering af den samlede ejendomsmasse. Arealprogrammet arbejder integreret i AutoCad og leverer data til en arealdatabase.

Udarbejdet Cad-manual for FBT.

Periode: 1994

 

Kompan – Digitalt katalog

Udarbejdelse af et digitalt katalog, der arbejder integreret med AutoCad og Point. Det digitale katalog kan indsætte symboler i AutoCad-tegninger, levere styklister med varenumre m.v.

Periode: 1993

 

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S – Cad-manual

Planlægning af systematik og struktur for projektering og indlægning af bygninger på Cad.

Udarbejdelse af Cad-manual til virksomhedens eget brug.

Periode: 1993

 

Chr. Hansens Laboratorium A/S – Cad-manual

Planlægning af systematik og struktur for projektering og indlægning af bygninger på Cad.

Udarbejdet Cad-manual.

Periode: 1992-1993

 

Den Danske Bank – Arealdatabase samt EDB-program

Planlægning af systematik og struktur for indlægning af DDB’s bygninger i en arealdatabase.

Udarbejdelse af arealprogram til registrering af DDB’s ejendomsmasse. Arealprogrammet arbejder integreret i AutoCad og leverer data til en arealdatabase.

Udarbejdelse af arealer fra arealprogrammet i AutoCad. Arealdatabasen håndterer alle DDB’s arealer og kan udskrive forskellige areal-, leje- og afdelings-oversigter.

EDB-program til katalogisering af møbler og inventar til brug for Hovedsædets Byggekontor.

Periode: 1991-1993

 

Bondo Gravesen – Digitalt katalog

Udarbejdelse af digitalt varekatalog, der arbejder integreret med AutoCad. Det digitale katalog kan indsætte symboler i AutoCad-tegninger, levere styklister med varenumre mv.

Periode: 1991