Vision

Vision

Vi løser opgaver inden for udvikling, planlægning, arkitektur og design både i Danmark og udlandet. Vi udvikler og udvider konstant vort arbejdsfelt og erfaringsområde. Tegnestuen har speciel høj kompetence indenfor planlægning og udførelse af funktionelt komplekse byggerier, her kan specielt nævnes lufthavns-, skole- og laboratoriebyggerier.

 

Vores byggerier skal skabe et iøjnefaldende og præcist billede af de bygherrer, vi arbejder for. Vores arbejder skal derfor afspejle vore bygherrers strategier, mål og ønskede image med de klare konkurrencemæssige fordele, dette indebærer.

 

Vi ønsker at udøve arkitektfagets fornemste disciplin, nemlig at forene kundernes behov med variable parametre som tid og pris til en arkitektonisk, funktionel og økonomisk optimal løsning.

 

Det er vores målsætning at yde topprofessionel projekterings- og rådgivningsbistand der skaber værdi for kunden og at opnå arkitektur, der skaber identitet og mening. Dette gør vi bl.a. ved en stadig udvikling og uddannelse af vore medarbejdere samt ved en løbende fornyelse og udbygning af vores tekniske udstyr. På denne måde sikres til stadighed det højest mulige niveau hvad angår metoder, teknik og resultater.