Diverse

Domstolsstyrelsen – Bygningssyn

Bygningssyn på Domstolsstyrelsens bygninger i hele landet.

Udarbejdelse af tilstandsrapport samt tilhørende handlingsplan vedrørende anbefalelsesværdige og nødvendige vedligeholdelsesarbejder for hver bygning.

Periode: 2003-2009

 

Domstolsstyrelsen – Ombygninger

Ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder, f.eks. tag- og facaderenovering på Retten i Odense, tag- og facaderenovering på retsbygningen i Århus. Ombygninger og nyindretninger som følge af sammenlægning af retssekretariaterne.

Periode: 2003-2009

Årlig beløbsramme 18 mio. kr.

 

Post Danmark Ejendomme – Bygningssyn

Bygningssyn på Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm.

Udarbejdelse af tilstandsrapport samt tilhørende handlingsplan vedrørende anbefalelsesværdige og nødvendige vedligeholdelsesarbejder for hver bygning.

Periode: 2000-2008

 

Post Danmark Ejendomme – Evaluerings- og handlingsplaner

Udarbejdelse af redegørelse og strategier for vedligeholdelse af Post Danmarks ejede bygninger.

Udarbejdelse af en overordnet vejledning og handlingsplan vedrørende en hensigtsmæssig indsats vedrørende vedligeholdelse af ejendommene.

Periode: 2000-2001

 

Københavns lufthavne A/S – Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Udvikling af et databasebaseret drifts- og vedligeholdelsessystem herunder udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger samt renholdsanvisninger.

Periode: 2000-2001

 

Lorient, Frankrig – Bebyggelsesplan m.m.

Offentlig idékonkurrence om konvertering af tidligere u-bådsbase i den franske by Lorient til oceanografisk center m.m.

Ikke præmieret forslag, 1999

 

Baron Michael Rosenørn-Lehn – Forundersøgelse

Undersøgelse af mulighederne for at indrette Oreby Slot til kunstmuseum for Storstrøms Amt.

Areal: 3.000 m2

Periode: 1997

 

Ulf Engelbrecht – Café og restauranter

Indretning af restauranter og caféer med tilhørende køkkenfaciliteter i Frederiksbergcenteret.

Areal: 1.450 m2

Periode: 1995

 

Den Anden Opera – Opera

Ombygning af den tidligere Pinsekirke i Kronprinsensgade til alternativ operascene med tilhørende publikumsfaciliteter.

Areal: 2.000 m2

Periode: 1994

 

Københavns Kommune – Musikhus

Konkurrence om udformning og indretning af nyt musikhus ved havnefronten. Projekt udarbejdet i samarbejde med arkitekt, professor Hans Hollein, Wien.

Areal: 13.000 m2

Periode: 1993

 

Thomson S.A. Paris La Defense – Kursuscenter

1. præmie i en indbudt konkurrence om et kursuscenter beliggende i tilslutning til et barokslot fra 1740 i en skov i Les Mesnuls ved Paris.

Areal: 10.000 m2

Periode: 1992