Projektorganisation

Projektorganisation

I hver sag fastlægges projektorganisationen i samarbejde med bygherre og evt. øvrige rådgivere.

 

Enhver arkitektopgave, stor eller lille, ledes af en af Holm & Gruts 4 indehavere, der fungerer som projektchef med det nødvendige antal medarbejdere tilknyttet. Indehaveren følger byggesagen fra start til slut og er den direkte forbindelse mellem bygherren og de projekterende. Selve projekteringen af arkitektarbejderne forestås af en projektgruppe, ledet af en projektleder.

 

Projekteringen kan foregå i et traditionelt samarbejde med bygherren og dennes øvrige rådgivere, eller Holm & Grut kan forestå den samlede projekteringsopgave som totalrådgivere.

 

Firmaets medarbejdergruppe er sammensat på en sådan måde, at de enkelte medarbejdere varetager forskellige fagområder inden for firmaets virkefelt. Derudover er alle medarbejdere udvalgt bl.a. efter et kriterium om besiddelse af stor tværfaglig, praktisk viden.