Virksomhedens nøgletal

Beløb i mill. kr.

 

Regnskabsår

Netto-
omsætning

Resultat efter skat Aktiver

Egenkapital

2017/2018 20.8 2.0 12.3 3.4
2016/2017 15.4 1.9 10.5 2.9
2015/2016 13.9 1.0 7.4 1.7