Virksomhedens nøgletal

Beløb i mill. kr.

 

Regnskabsår

Netto-
omsætning

Resultat efter skat Aktiver

Egenkapital

2016/2017 15.4 1.9 10.5 2.9
2015/2016 13.9 1.0 7.4 1.7
2014/2015 10.3 0.2 5.2 0.7