Bestyrelse i Fonden af 3. December 1985

Henrik Schütze
Bestyrelses formand
Uafhængig i forhold til fonden

 
Lars Coling
Direktør og partner i Holm og Grut A/S
Fødselsår: 1960
Indtrådt 01.07.2003
På valg 2018
Afhængig i forhold til fonden

 
Jørgen Balslev-Erichsen
Partner i Holm og Grut A/S
Fødselsår: 1960
Indtrådt 28.10.2016
På valg 2018
Afhængig i forhold til fonden